10 Nisan 2012 Salı

Çalışmayan devreler


   Kurulan bir elektrik devresinde ampul ışık vermiyorsa devrede bir hata ya da arızalı bir devre elemanı olduğunu söyleyebiliriz. Devrede bulunan elemanlar ve bunların bağlanışları devre şemasında gösterilir. Bu sebeple devre şemasına bakarak devrenin çalışıp çalışmayacağı
söylenebilir.
Bir elektrik devresinin çalışmama sebeplerinden bazıları şöyle sıralanabilir:

* Devre elemanı arızalı olabilir. Örneğin, patlak bir ampul kullanılmıs bir devrede ampul ışık vermez. Devrenin elektrik kaynağı bitmiş bir pil ise ampul yine ışık vermez.
* Devrede eksik devre elemanı varsa ampul ısık vermeyebilir. Elektrik kaynağı olmayan bir devre çalışmaz. Ancak anahtar bulunmayan bir devre çalısabilir.
*Anahtar açıksa devrede bulunan ampul ışık vermez.
*Ampul duya, pillerde pil yatağına doğru bir sekilde ve sıkıca takılmadıysa ampul ışık vermez.
*Bağlantı kablolarında kopukluk varsa ampul ışık vermez.
Bir elektrik devresinde bu sayılanlar dışında da çalışmama sebepleri olabilir.
Elektrik devrelerinde kullanılan sembolik gösterimler dünyanın her yerinde geçerli ve ortaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir elektrikli aracın devre şeması bir başka yerdeki elektrik mühendisi tarafından anlaşılır.
Elektrikli araçların devre seması, kullanım kılavuzlarında yer alır. Kılavuzlarda yer alan devre şemalarından araçların tamirinde yararlanılır. Bilimde kullanılan ortak dil bilimsel ve teknolojik gelişmenin daha kolay anlasılmasını sağlar.Kaynak:
                                

Devre Elemanları


Devre Elemanlarını Sembollerle Gösterelim
Devre elemanları çok çesitli olabilir. Teknoloji gelistikçe devrede kullanılan elemanların
çesitliliği artmaktadır. Çesitliliği artsa da özellikleri değisse de devre elemanlarının görevleri
aynıdır. Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesinin bazı yararları vardır.
* Devre elemanları çesitli olduğu için devrelerde resimle gösterilmesi zordur. Farklı
biçimlerdeki devre elemanı için ortak bir gösterim sekli kullanılır.
*Herkes aynı kalitede resim yapamaz. Bu sebeple devre elemanlarının gösterimine bir
standart getirilir.
* Devre elemanlarını sembollerle göstermek daha kolaydır.
* Devre elemanları için kullanılan semboller bütün dünyada ortaktır. Bu sebeple herkes tarafından anlaşılması sağlanır.Kaynak:
                                
7 Nisan 2012 Cumartesi

Basit Elektrik Devresi

Basit bir elektrik devresinde;

• pil 

• ampul                                                   ------>>> Elemanlar kendini tanıtıyor

• anahtar 

• bağlantı kablosu bulunur.

                            
Pil
Kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel bir forma dönüstürülebilmesi için
kullanılan bir aygıttır. Piller, bir veya daha fazla elektrokimyasal hücre, yakıt
hücreleri veya akıs hücreleri gibi, elektrokimyasal aygıtlardan olusur.

Ampul
Ampul elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ısık yayan, içinde
argon gazı bulunan armut biçimli cam sisedir. Ampulün içinde çok ince biçimde
tasarlanmıs filaman adı verilen, genelde volfram metalinden yapılmıs, iki ince destek
çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur.
Anahtar
Anahtar, elektrik devrelerindeki akımı kesmeye ya da akımın bir iletkenden baska bir iletkene
yön değistirmesini sağlayan devre elemanıdır.
En basit anlamda bir anahtarın 2 adet kontaktı (elektrik bağlantısı) vardır: Anahtarın 'açık'
konumunda bu iki kontakt arasında akım geçisi yokken devre 'kapalı devre', anahtarın 'kapalı'
konumunda akım geçisi varken de devre 'açık devre'dir.

Bağlantı Kabloları
Kablo, elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı
metalik bir iletkenden olusmaktadır. Bir veya daha fazla tel, yalıtıcı bir
maddeyle kaplanmıştır. İletkenler bakır veya alüminyumdan bir tek tel
veya daha ince tellerden örülmüs, örgü tel olabilir.     
-------->>>>>>  Basit bir devre
                   


      Bir devrede birden fazla ampul ve pil de bulunabilir. Devrede ampullerin ışık verebilmesi için devreyi oluşturan tüm elemanlar çalışır durumda olmalıdır. Devrenin anahtarını kapattığımızda ampul ya da ampuller ışık verir.Devrede anahtar açıkken ampul ışık vermez. Anahtarı kapattığımızda tellerden elektrik akar, ampul ya da ampullere elektrik ulaşarak devre tamamlanır ve ampul ışık verir.


              Ampul Sayısının Değiştirilmesi

     Bir devrede ampulün daha parlak ışık vermesini sağlayabiliriz. Ampul sayısı fazla olduğunda pilden gelen elektrik enerjisi ampuller arasında paylaşıldığı için ampullerin parlaklığı azalır.Eğer bir devredeki ampul sayısını azaltırsak devre içinde kalan diğer ampul veya ampullerin parlaklığını arttırmış oluruz.
    Bir devrede pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı değiştirilerek ikinci bir devre oluşturuluyor.
I. devredeki ampul sayısı 3'e çıkarıldığında pilin sağladığı elektrik enerjisi yeterli olmayacağından ampuller ışık vermez.
     Her iki durumda da pil sayısı sabit tutuluyor, ampul sayısı değiştiriliyor. Bu nedenle pil sayısı kontrollü değişken, ampul sayısı bağımsız değişkendir. Ampullerin parlaklığı ampul sayısına bağlı olarak değiştiği için bağımlı değişkendir.

        Basit bir elektrik devresinde ampul sayısını artırarak ya da azaltarak ampulün parlaklığını değiştirebiliriz.

                           
                                                   
Kaynak:
Fen okulu, (2012, 3 Nisan)  <http://www.fenokulu.net/portal/>
Blogcu  (2012, 3 Nisan)   <http://ozelbilgikaynagi.blogcu.com/>
Youtube (2012, 10 Nisan)  <http://www.youtube.com/watch?v=CuNn_l9_7jg>